Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
27/02/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
27/02/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
26/02/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΕΝΙΚΑ
25/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
24/02/2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
19/02/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΕΝΙΚΑ
19/02/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΕΝΙΚΑ
19/02/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Φεβρουάριο του 2020. ΓΕΝΙΚΑ
14/02/2020 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
14/02/2020 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
11/02/2020 Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο"Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας - ΦΑΣΗ ΙΙ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
07/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στην απευθείας ανάθεση εξαιτίας κατεπείγοντος της εκτέλεσης έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
06/02/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
06/02/2020 Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο«Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας -  ΦΑΣΗ ΙΙ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03/02/2020 Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο"Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί Δήμου Άκτιου Βόνιτσας" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Σελίδες