Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
23/11/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
23/11/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ΔΛΤ Ακτίου Βόνιιτσας ΓΕΝΙΚΑ
20/11/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ΔΛΤ Ακτίου Βόνιιτσας ΓΕΝΙΚΑ
20/11/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
20/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
19/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΔΛΤ ΓΕΝΙΚΑ
19/11/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
19/11/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ" ΓΕΝΙΚΑ
18/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες