Επιτροπές στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Καρλέσης Δημήτριος
Μπαλατσούρας Απόστολος
Μπίτσης Βασίλειος
Κουτιβή Παρθενία
Τσαβαλά Γεωργία
Σκλεπούνης Δημήτριος
Βασιλάκου Μαρία
Μπαϊλης Γεώργιος
Τσακάλης Απόστολος
Παξινός Ιωάννης
Τρέζος Ανέστης
Καραϊσκος Ευθύμιος
Κολίδας Βασίλειος
Σακκά Γεωργία
Κόμητα-Κούρτη Σπυριδούλα
Κοτσάκης Κων/νος
Κουτσούμπας Δημήτριος
Νάκου Κων/να
Φερεντίνου Σταυρούλα
Παύλου Κων/νος
Καλογιάννης Παναγιώτης
Τσιλιμάντος Δημήτριος
Μυλωνίδης Ευθύμιος
Σολδάτος Χρήστος
Χαντάκιας Ευστάθιος
Γεροκωστόπουλος Χρήστος
Κουδούνας Ευάγγελος
Βρακατσέλη Χριστίνα
Στραβοκέφαλος Χρήστος
Δρίβας Κων/νος
Λίτσος Ευάγγελος
Μακρή Ειρήνη
Φερεντίνου-Μαντζάνα Κων/να
Μασούρα Σοφία
Νιάφας Σπυρίδων
Ντόβα Περσεφόνη
Παππάς Βασίλειος
Πάτσης Σταύρος
Πετρόπουλος Χρήστος
Τριαντακωνσταντής Κων/νος
Μαζαράκης Θεόδωρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ