Επιτροπές στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κολοβός Δημήτριος
Ντόβα Μαρία
Χαλιμούδρας Ανδρέας
Ντίνου Στέλιος
Κυρίκος Δημήτριος
Λαγού Παρασκευή
Καλογιάννης Νικόλαος
Καρλέσης Δημήτριος
Μπαλατσούρας Απόστολος
Μπίτσης Βασίλειος
Κουτιβή Παρθενία
Τσαβαλά Γεωργία
Σκλεπούνης Δημήτριος
Βασιλάκου Μαρία
Μπαϊλης Γεώργιος
Τσακάλης Απόστολος
Παξινός Ιωάννης
Τρέζος Ανέστης
Καραϊσκος Ευθύμιος
Κολίδας Βασίλειος
Σακκά Γεωργία
Κόμητα-Κούρτη Σπυριδούλα
Κοτσάκης Κων/νος
Κουτσούμπας Δημήτριος
Νάκου Κων/να
Φερεντίνου Σταυρούλα
Παύλου Κων/νος
Καλογιάννης Παναγιώτης
Τσιλιμάντος Δημήτριος
Μυλωνίδης Ευθύμιος
Σολδάτος Χρήστος
Χαντάκιας Ευστάθιος
Γεροκωστόπουλος Χρήστος
Κουδούνας Ευάγγελος
Βρακατσέλη Χριστίνα
Στραβοκέφαλος Χρήστος
Δρίβας Κων/νος
Λίτσος Ευάγγελος
Μακρή Ειρήνη
Φερεντίνου-Μαντζάνα Κων/να
Μασούρα Σοφία
Νιάφας Σπυρίδων
Ντόβα Περσεφόνη
Παππάς Βασίλειος
Πάτσης Σταύρος
Πετρόπουλος Χρήστος
Τριαντακωνσταντής Κων/νος
Μαζαράκης Θεόδωρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αποστολάκης Γεώργιος-Θε
Στούπας Θεόδωρος
Σώζος Βασίλειος
Πάντας Νικόλαος
Τσακάλης Νικόλαος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ