Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Προμήθεια οικοδομικών-δομικών υλικών ΔΕ Mεδεώνος " ΓΕΝΙΚΑ
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Προμήθεια οικοδομικών-δομικών υλικών ΔΕ Ανακτορίου " ΓΕΝΙΚΑ
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Μεδεώνος " ΓΕΝΙΚΑ
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΓΕΝΙΚΑ
03/08/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020" ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "AMOIBH ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ " Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ανακτορίου " ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΔΕ Παλαίρου" ΓΕΝΙΚΑ

Pages