Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
18/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
18/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ
18/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
18/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
18/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ
18/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " Γεωτεχνική έρευνα στο οικόπεδο ΟΕΚ Βόνιτσας " ΓΕΝΙΚΑ
16/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΟΓΩΝΙΑΣ " ΓΕΝΙΚΑ
16/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
16/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Μελέτη αντικατάστασης τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας και Τρύφου ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Παλαίρου ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 6Κ/2020) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων δια- κοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσω- πικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτε- ροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο. ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Οριστική μελέτη υποδομών και ανωδομών Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ

Pages