Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
14/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΑ
14/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΑ
14/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΑ
13/10/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Οκτώβριο. ΓΕΝΙΚΑ
12/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ασφάλισης Οχήματος του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
12/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ασφάλισης Οχήματος του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια υλικών φαρμακείου Δομών ΚΔΑΠ ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΒΣΣ Ανακτορίου ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια υλικών φαρμακείου Δομής ΒΣΣ Ανακτορίου ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια Αναλώσιμων Δομής ΚΔΑΠ Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
08/10/2020 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
08/10/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
05/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Pages