Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
17/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
17/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
17/07/2019 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
16/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
12/07/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
11/07/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
08/07/2019 Περιληπτική διακήρυξη ΓΕΝΙΚΑ
08/07/2019 Περιληπτική διακήρυξη ΓΕΝΙΚΑ
05/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
27/06/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
26/06/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
26/06/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
21/06/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
21/06/2019 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
21/06/2019 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Pages