ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ημερομηνία Τίτλος
09/07/2020 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
09/07/2020 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας για την σύνδεση της Αγίας Παρασκευής με τη Χώρα Βόνιτσας
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, Η/Υ &  FAX
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΔΕΩΝΟΣ
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ"
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΜΕΔΕΩΝΟΣ
12/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ –ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
10/06/2020 Εισήγηση για την έγκριση παράτασης χρόνου διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ»
05/06/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ" ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
05/06/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
03/06/2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ».

Σελίδες

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ