Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
09/07/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΓΕΝΙΚΑ
09/07/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ SERVER ΓΕΝΙΚΑ
09/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
09/07/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SQL SERVER 2016 KAI ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
09/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
09/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"«Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Παλαίρου» ΓΕΝΙΚΑ
08/07/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ΓΕΝΙΚΑ
30/06/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής της Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», ΟΠΣ 5002212 ΓΕΝΙΚΑ
29/06/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
25/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
25/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
25/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
25/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
25/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
25/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες