Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
06/05/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
05/05/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΜΕ 65496 ΓΕΝΙΚΑ
05/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
30/04/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για 'Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.' ΓΕΝΙΚΑ
30/04/2020 ΑΡ. 70/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΓΕΝΙΚΑ
30/04/2020 ΑΡ. 70/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΓΕΝΙΚΑ
30/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισκευή Οχήματος ΓΕΝΙΚΑ
30/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ανταλλακτικών ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ": ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ" ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
24/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες