Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
11/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Μελέτη αντικατάστασης τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας και Τρύφου ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Παλαίρου ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 6Κ/2020) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων δια- κοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσω- πικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτε- ροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο. ΓΕΝΙΚΑ
11/09/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Οριστική μελέτη υποδομών και ανωδομών Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα των υδάτινων πόρων" ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ " ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ" ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " ΕΠΙΠΛΑ -ΣΚΕΥΗ" ΓΕΝΙΚΑ
10/09/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
09/09/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου ΓΕΝΙΚΑ
08/09/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ -ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΣΟΧ 2/2020 / ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
04/09/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ασφάλισης Οχημάτων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες