Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
30/09/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 8962 ΓΕΝΙΚΑ
29/09/2020 Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της Οδού Βόνιτσας - Λευκαδας ΓΕΝΙΚΑ
29/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
29/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
28/09/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισκευής αυτοκινητων ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ" ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
25/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες