Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
28/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΑ
28/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΑΛΤΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
28/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΑ
28/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
19/05/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
18/05/2020 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΓΕΝΙΚΑ
14/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΑ
13/05/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Μάιο. ΓΕΝΙΚΑ
13/05/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Μάιο. ΓΕΝΙΚΑ
13/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
13/05/2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για το εργο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
13/05/2020 Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού για το εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
12/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ": «Συντήρηση κλιματιστικών και εξαεριστικών μηχανημάτων» ΓΕΝΙΚΑ
12/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
12/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες