Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
09/03/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Δημοτολογίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 2023 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΈΤΟΣ 2002). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Δημοτολογίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 2023 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΈΤΟΣ 2002). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Δημοτολογίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ / ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΑ ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ / ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΑ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες