Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
19/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
19/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
15/10/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
15/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
15/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας δομικών υλικών ΓΕΝΙΚΑ
14/10/2020 Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
14/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΑ
14/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΑ
14/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΑ
13/10/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Οκτώβριο. ΓΕΝΙΚΑ
12/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ασφάλισης Οχήματος του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
12/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ασφάλισης Οχήματος του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια υλικών φαρμακείου Δομών ΚΔΑΠ ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΚΔΑΠ Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
09/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δομής ΒΣΣ Ανακτορίου ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες