Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
21/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Ανακτορίου " ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
20/08/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΓΕΝΙΚΑ
19/08/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» ΓΕΝΙΚΑ
11/08/2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Αύγουστο . ΓΕΝΙΚΑ
10/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
10/08/2020 Ενημέρωση από Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για ωφελούμενους οκταμήνων ΟΑΕΔ ΓΕΝΙΚΑ
06/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
05/08/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
04/08/2020 Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
04/08/2020 «Ανακοίνωση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Αυγούστου 2020» ΓΕΝΙΚΑ
03/08/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03/08/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
03/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες