Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
29/07/2019 Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας» συνολικού προϋπολογισμού 49.510,72 € ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
29/07/2019 Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας» συνολικού προϋπολογισμού 49.510,72 € ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
25/07/2019 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (εξ΄ αναβολής) ΓΕΝΙΚΑ
19/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
19/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
17/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
17/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
17/07/2019 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
16/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
12/07/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
11/07/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
08/07/2019 Περιληπτική διακήρυξη ΓΕΝΙΚΑ
08/07/2019 Περιληπτική διακήρυξη ΓΕΝΙΚΑ
05/07/2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες