Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
05/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (τακτική - δια περιφοράς) ΓΕΝΙΚΑ
05/11/2020 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Ειδική-δια περιφοράς) ΓΕΝΙΚΑ
22/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
22/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Προμήθεια USB TOKEN για διαδικασία απόκτησης και χρήση ψηφιακής υπογραφης " ΓΕΝΙΚΑ
22/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΓΕΝΙΚΑ
22/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Συμβουλευτική υποστήριξη για αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πλαγιά " ΓΕΝΙΚΑ
20/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
20/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ" ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
20/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ" «ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΑ
20/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
20/10/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
19/10/2020 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
19/10/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ-ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
19/10/2020 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
19/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες