Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
26/03/2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) ΓΕΝΙΚΑ
15/03/2018 Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
15/03/2018 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000) ΓΕΝΙΚΑ
13/03/2018 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2016 ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
09/03/2018 Διακήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ –ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
09/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
09/03/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες