Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
14/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ "" ΓΕΝΙΚΑ
14/04/2020 Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
14/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ
14/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ": ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"Συντήρηση κλιματιστικών και εξαεριστικών μηχανημάτων» ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΔΕ Ανακτορίου ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
10/04/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
08/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια Ανταλλακτικών για την επισκευή του Οχήματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
03/04/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03/04/2020 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με την διαδικασία «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ». ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες