Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
27/08/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1.2020 ΓΕΝΙΚΑ
27/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
26/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ " ΓΕΝΙΚΑ
26/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "Αμοιβή κτηνιάτρου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς " ΓΕΝΙΚΑ
26/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ " ΓΕΝΙΚΑ
26/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
26/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
24/08/2020 «Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΓΕΝΙΚΑ
24/08/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 ''Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής " ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ " ΓΕΝΙΚΑ
21/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ " ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες