Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
11/06/2020 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για τη στέγαση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ΓΕΝΙΚΑ
10/06/2020 Εισήγηση για την έγκριση παράτασης χρόνου διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
05/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
05/06/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ" ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
05/06/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
04/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
03/06/2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ». ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03/06/2020 Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού :για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
02/06/2020 Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΓΕΝΙΚΑ
02/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ"Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Παλαίρου " ΓΕΝΙΚΑ
02/06/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για "Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Μεδεώνος" ΓΕΝΙΚΑ
02/06/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων ΓΕΝΙΚΑ
29/05/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
29/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ
29/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες