Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
23/09/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΕΝΙΚΑ
20/09/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
18/09/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΕΝΙΚΑ
09/09/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
04/09/2019 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». ΓΕΝΙΚΑ
04/09/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
04/09/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ασφάλειες αυτοκινήτων Δήμου ΓΕΝΙΚΑ
03/09/2019 «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων». ΓΕΝΙΚΑ
03/09/2019 Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. ΓΕΝΙΚΑ
02/09/2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων». ΓΕΝΙΚΑ
27/08/2019 Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης ΓΕΝΙΚΑ
26/08/2019 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο χώρο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
26/08/2019 Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο"Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο χώρο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
26/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
23/08/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»(Άρθρο75, Ν.3852/10). ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες