Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
19/08/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό ΓΕΝΙΚΑ
16/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΜΕΔΕΩΝΩΣ ΓΕΝΙΚΑ
16/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
16/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
09/08/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΓΕΝΙΚΑ
08/08/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10). ΓΕΝΙΚΑ
01/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
31/07/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
29/07/2019 Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας» συνολικού προϋπολογισμού 49.510,72 € ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Σελίδες