Τμήμα Δημοτολογίου

Είδος Αίτησης: 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης/Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΟΓΑ

Ηλεκτρονική υπηρεσία για Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος   παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική θυρίδα του το ηλεκτρονικό αντίγραφο (επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011).   Το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης. Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει από το ΚΕΠ της επιλογής του το έγγραφο.

Δικαιολογητικά
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Είδος Αίτησης: 
Πιστοποιητικό Γέννησης

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά
Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ