Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10

 

                                               

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 143/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» και ειδικότερα στην Τ.Κ. Δρυμού.
  2. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (απαγόρευσης στάθμευσης) επί δημοτικής οδού εντός οικισμού Μοναστηρακίου στη θέση "ΡΑΧΗ" έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος σε παρακείμενες ιδιοκτησίες από σταθμευμένα οχήματα. .
  3. Τροποποίηση Κανονισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ   

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ