Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

 

   Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 17 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Συζήτηση -προτάσεις σχετικά με Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020.

 

2.- Συζήτηση επί της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

 

 

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

                                                                                       ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

* Για επιπλέον στοιχεία παρακαλούμε να απευθύνεστε στους αρμόδιους Υπαλλήλους του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ