ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 03/12/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ Αρίθ.πρωτ. 84

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Δ/νση: Βόνιτσα -300028

Τηλ: 2643360103

FAX: 26430-22556

Πληρ: Μ.Βασιλάκου

Mail: mpf . aktiou . vonitsas @ gmail . com

dhmos . aktiouvonitsas @1258. syzefxis . gov . gr

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ακτίου-Βόνιτσα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου Βόνιτσας».

Σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου Βόνιτσας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 09/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Λήψη απόφασης για εξομοίωση Χερσαίας Ζώνης λιμένα στο λιμάνι Παλαίρου.

2. Ορισμός μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου–

Βόνιτσας και Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την παροχή πλήρους Υποστήριξης σε τεχνικό, διοικητικό και οικονομικό αντικείμενο.

3. Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ».

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

5. Απόφαση για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ