ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει για το Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων ζώων την παροχή υπηρεσιών σε κτηνίατρο σύμφωνα με : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ