ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ΓΙΑ την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε χημικό
υλικό (υποχλωριώδες νάτριο 12,5% ) για τον καθαρισμό και συντήρηση αποχετεύσεων,
σύμφωνα με :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ