ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια σε Τόνερ για το Δημαρχείο Ανακτορίου , καθώς και για
όλες τις Υπηρεσίες (Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική)
σύμφωνα με :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ