ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση-καθαρισμό, απολύμανση φρέον των κεντρικών μονάδων
κλιματισμού και επισκευή κεντρικού κλιματισμού στα κτίρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, Τεχνικής Υπηρεσίας ,καθώς
και κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες για την τοποθέτηση των κλιματιστικών
σύμφωνα με :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ