ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τις εκτυπώσεις
σχεδίων και φωτοτυπίες που αφορούν τη ΔΕ Ανακτορίου για την διεκπεραίωση των υποθέσεων ,
σύμφωνα με
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ