ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, παρ. 6 Ν. 3852/10).

 

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  θέμα:

-Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για το έτος 2019 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

                                                    

    Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ γιατί στο Δήμο μας έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, λόγω εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών για εφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου με καύσιμα & λιπαντικά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του καθώς και για την ανάγκη αποφυγής προβλημάτων δημόσιας υγείας από την αποκομιδή απορριμμάτων.

    

 

 

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ