ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ και σας καλεί εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά ως και 05/08/2019, σύμφωνα µε : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 3) Την τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό που επισυνάπτονται. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.999,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ