ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Ο  Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση  με τίτλο : «: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»  και σας καλεί εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά  σύμφωνα  µε :

1)        Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)        Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα  3.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ