ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ  ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο  Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ  ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»   και σας καλεί εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά σύμφωνα  µε :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ