ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Ο  Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και σας καλεί εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά σύμφωνα  µε :

1)        Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)        Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ