ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 6Κ/2020) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων δια- κοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσω- πικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτε- ροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ