Πληροφορίες & Δικαιολογητικά Αιτήσεων

  Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για  αιτήσεις που επιθυμείτε να υποβάλλετε στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και δεν προσφέρονται ηλεκτρονικά.     
  Για τις αιτήσεις αυτές υπάρχουν πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η δυνατότητα να 'κατεβάσετε' την αίτηση για κάθε μια από αυτές.  Για να βρείτε τις παραπάνω πληροφορίες παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.         
   Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν με φυσική σας παρουσία στον χώρο του δήμου. Για διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από το παρών site και να τη συμπληρώσετε εκ των προτέρων. 

Αιτήσεις κ Δικαιολογητικά

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται η κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο και οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις που έχουν καθορισθεί και οριοθετηθεί από     το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.

Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής (Δήμος) όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος και ισχύει για τη πώληση προϊόντων που επιτρέπονται από την κάθε φορά ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία στη περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί.    

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ