Πληροφορίες & Δικαιολογητικά Αιτήσεων

  Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για  αιτήσεις που επιθυμείτε να υποβάλλετε στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και δεν προσφέρονται ηλεκτρονικά.     
  Για τις αιτήσεις αυτές υπάρχουν πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η δυνατότητα να 'κατεβάσετε' την αίτηση για κάθε μια από αυτές.  Για να βρείτε τις παραπάνω πληροφορίες παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.         
   Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν με φυσική σας παρουσία στον χώρο του δήμου. Για διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από το παρών site και να τη συμπληρώσετε εκ των προτέρων.    

Αιτήσεις κ Δικαιολογητικά/ηλεκτρ. υπηρ.

Είδος Αίτησης: 
Μετεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

Δικαιολογητικά
Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Είδος Αίτησης: 
Ληξιαρχικές Πράξεις

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων

Δικαιολογητικά
Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Είδος Αίτησης: 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης/Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΟΓΑ

Ηλεκτρονική υπηρεσία για Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος   παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική θυρίδα του το ηλεκτρονικό αντίγραφο (επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011).   Το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης. Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει από το ΚΕΠ της επιλογής του το έγγραφο.

Δικαιολογητικά
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Είδος Αίτησης: 
Πιστοποιητικό Γέννησης

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά
Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ