Περιληπτική διακήρυξη για την για την εκμίσθωση ακινήτου «Σφαγεία Κατούνας».

Περιληπτική διακήρυξη για την για την εκμίσθωση ακινήτου «Σφαγεία Κατούνας». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη: -τις διατάξεις του άρθρου 103 και 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) - το Π.Δ. 270/81 - την αριθ.59/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας - την αριθ. 72/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας,

Διακηρύσσει ότι:

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ