Καλέστε τις υπηρεσίες του δήμου δωρεάν

Οδηγίες

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Zoiper Web Plugin για Firefox εδώ

2. Πατήστε εδώ για Refresh

 
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε την ολοκληρωμένη εφαρμογή-πελάτη VoIP από εδώ.

Στις ρυθμίσεις του χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία: 

Account Type:IAX
Username:2000
Password:123
Server/Proxy:84.205.255.19

Αριθμός κλήσης   Όνομα Υπαλλήλου
3000   xxxxx xxxxxx (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού)
3001   xxxxx xxxxxx (Τμήμα ∆ηµοτικής Κατάστασης,  Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης)
3002   xxxxx xxxxxx (∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών)
3003   xxxxx xxxxxx (Τµήµα Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου και Προμηθειών - Αποθήκης)
3004   xxxxx xxxxxx (Τµήµα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων)
3005   xxxxx xxxxxx (Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας)
3006   xxxxx xxxxxx (Αυτοτελές Τμήμα  Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης)
3007   xxxxx xxxxxx (Αυτοτελές Τμήμα  Πολεοδοµίας)
3008   xxxxx xxxxxx (∆/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος – Πρασίνου)
3009   xxxxx xxxxxx (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος - Συντήρησης Πρασίνου)

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ