ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).            

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την μέρα του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020».    

 

2. Περί ματαίωσης του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 83161 για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ», και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης .

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ