ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βόνιτσα 31/1/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Αρίθ. Πρωτ:863

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                 

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 300 02                                                

 Τηλέφωνο:2643360117-102                                                                    ΠΡΟΣ:

FAX:26430 22556                                                                      Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την μέρα   του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής καταβολής ταχυδρομικών τελών».         

 

2.Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών  του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο:« Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.»

 

3. Περί εγκρισης 2ου πρακτικού  της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο:«Βελτίωση & Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας στη ΔΕ Μεδεώνος-Οδός από Δασύλλιο Κατούνας εώς Επαρχιακό δρόμο Τρύφου».

 

4. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών  του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για το έργο: «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

 

5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών  του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: « Αγροτική Οδοποιία  στο Δήμο Μεδεώνος, Κατούνα-Ελούλα -Άγιος Γεώργιος».

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ