ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Βόνιτσα 21/6/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρίθ. Πρωτ:7232

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                    

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 300 02                                                 

 Τηλέφωνο:2643360117-102                                                                    ΠΡΟΣ:

 FAX:26430 22556                                                                      Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την μέρα 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση  μελέτης και τευχών δημοπράτησης , καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού και Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:« ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ» 

 

2. Έγκριση  μελέτης και τευχών δημοπράτησης , καθορισμός όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού και Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΝΟΠΙΝΑ».

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ