ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, παρ. 6 Ν. 3852/10).

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

      -Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το Συστημικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλάιρου.»

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ