Ενημέρωση από Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για ωφελούμενους οκταμήνων ΟΑΕΔ

                         

                                                                                                       Βόνιτσα 10/08/2020

                                                 Ανακοίνωση                                 

 

Ενημέρωση από Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για ωφελούμενους οκταμήνων ΟΑΕΔ

 

 Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ αμέσως μετά τη λήψη του συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ και πριν την κατάθεσή του στο Δήμο, να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού προκειμένου να ενημερωθούν και να κλείσουν ραντεβού για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00πμ έως τις 12:00μμ, στους αριθμούς 26433-60117 (κα Λαμπρινή Πρωτόπαπα) και 26433-60116 (κα Ελένη Φραγκογιάννη).

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευδιάκριτα το IBAN
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας http://aktiovonitsa.gov.gr/)

 

 

Διευκρίνιση

Για τους ωφελούμενους του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας κατηγορίας ΥΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ τυπικά προσόντα. Για τους ωφελούμενους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, απαιτούνται τα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ