Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας - ΦΑΣΗ ΙΙ».

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση εσωτερικής
οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας - ΦΑΣΗ ΙΙ».

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ