Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο χώρο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466  για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο χώρο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ