ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ενημερώνει τους δημότες  του και όσους έχουν πάσης φύσεως οφειλές, προς τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα ότι σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Β' 73/17.05.2019) μπορούν, κατόπιν αιτήσεως προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθούν σε ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 20€.

 

Α. Υπαγόμενες οφειλές

 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Β' 73/17.05.2019) (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019).

 

Β. Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα

 

α)  αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ