Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο«Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας -  ΦΑΣΗ ΙΙ»

Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού

 

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας θα πραγματοποιήσει την 10/2/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας -  ΦΑΣΗ ΙΙ», σύμφωνα με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017.

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ