ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

               Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας  ενημερώνει τους Δημότες του , ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016(ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και της Κ.Υ.Α Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Β΄ 2401/3.8.2016) , ξεκίνησε  η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στα Κέντρα Κοινότητας για την Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  • Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
  • Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: Δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή δεκαπέντε (15)  μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ